تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
ساعت : 11:24 ق.ظ
نویسنده : وحید

بیانیۀ ثبت

موضوع مادۀ 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384)


فرم ب 6

بیانیۀ ثبت اوراق مشارکت در دست انتشار شرکت‌های سهامی

................................................................................................

[نام کامل شرکت]

........................................................................

[استان و شهر محل ثبت و شمارۀ ثبت شرکت]

........................................................................

[آدرس دفتر مرکزی به­همراه شمارۀ تلفن، کد پیش‌شماره و کدپستی ده رقمی]

شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [شمارۀ ثبت]

ثبت شده در [روز/ ماه/ سال]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.


[نام ناشر]

[تعداد/ورقۀ مشارکت]


این بیانیه، به­منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضۀ اوراق مشارکت در دست انتشار شرکت [نام ناشر] بر اساس مجموعۀ فرم­ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده­، توسط ناشر تهیه گردیده‌است. سرمایه­گذاران به­منظور دسترسی به اطلاعات مالی ناشر می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر [آدرس سایت رسمی ناشر] مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت [نام ناشر] از طریق روزنامۀ [روزنامۀ کثیرالانتشار] منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

در صورتی­که سهام ناشر در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده، جملۀ زیر قید گردد.    

سهام شرکت [نام ناشر] سهامی عام، درتاریخ [تاریخ درج]  [نام بورس/ بازار خارج از بورس] پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت [نام صنعت]، با نماد [نماد معاملاتی] مورد معامله قرار می­گیرد.

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                            صفحه

............................                                                                                                      ...............

............................                                                                                                      ...............

 


مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامۀ شرکت [نام ناشر] سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به­شرح زیر می­باشد.

موضوع اصلی فعالیت ناشر، منطبق با اساسنامه به­صورت کامل درج شود. از ذکر موارد عمومی که به­صورت غیرمستقیم با موضوع اصلی فعالیت ارتباط دارد، خودداری نمایید.

تاریخچۀ فعالیت

ناشر می‌بایست در این بخش شرح مختصری در خصوص تاریخچۀ فعالیت، از قبیل تاریخ تأسیس، محل و زمان ثبت، تغییرات اساسنامه و زمان آن، زمان اخذ پروانۀ بهره‌برداری، زمان شروع بهره‌برداری اولیه، تغییر در شخصیت حقوقی و ... را ارائه نماید.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ [تاریخ تهیه بیانیه] به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار

نوع شخصیت

حقوقی

شماره ثبت

تعداد سهام

درصد مالکیت

سایر (تعداد      سهامدار)

جمع

100

تذکر:

 • اطلاعات ستون‌های 2و3 جدول فوق برای سهامداران حقوقی شرکت تکمیل گردد.
 • نام سهامدارانی که مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت را دارا باشند، در جدول فوق به صورت مجزا ارائه گردد. درصورتی‌که بخشی از سهام شرکت در اختیار یک خانواده و یا یگ گروه شرکت وابسته می‌باشد، در زیر جدول توضیح داده شود.

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبة مجمع عمومی عادی [سالانه/ به طور فوق‌العاده]، مورخ [تاریخ برگزاری مجمع] اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبة مورخ [تاریخ جلسه هیئت مدیره] هیئت مدیره [نام مدیر عامل] به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام

سمت

نماینده

مدت مأموریت

توضیحات

شروع

خاتمه

تذکر: سمت موظف یا غیر موظف اعضای هیئت مدیره در جدول درج گردد.

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبۀ مجمع عمومی عادی [سالانه/ به طور فوق‌العاده]، مورخ [تاریخ برگزاری مجمع]، مؤسسۀ [نام مؤسسۀ حسابرسی] به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسۀ [نام مؤسسۀ حسابرسی] بوده‌است.

سرمایۀ شرکت

آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ شرکت مبلغ [مبلغ] ریال منقسم به [تعداد سهام] سهم [ارزش اسمی هر سهم] ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ [تاریخ ثبت افزایش سرمایه] به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایۀ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

                                                                                                       مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایة قبلی

مبلغ افزایش

سرمایة جدید

درصد افزایش

محل افزایش سرمایه


روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدۀ شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرکت‌هایی که مطابق استانداردهای حسابداری ملزم به تهیۀ صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشند، می‌بایست در ردیف دوم سود (زیان) واقعی هر سهم گروه را بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی ارائه نمایند.

شرح

3*13

2*13

1*13

سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)

سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)

سود نقدی هر سهم (ریال)

سرمایه (میلیون ریال)

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر
می­باشد. صورت­های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت [نام ناشر] به آدرس [آدرس سایت اینترنتی ناشر] و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار موجود می­باشد.

اطلاعات مورد درخواست در این بند می‌بایست در قالب یک جدول و به صورت مقایسه‌ای سه ساله ارائه گردد.


وضعیت اعتباری شرکت [نام ناشر]

بدهی‌ها

برخی اطلاعات که به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری ناشر قابل استفاده می‌باشند، مطابق آخرین صورت‌های مالی [سال مالی/ میان دوره‌ای 6 ماهه] حسابرسی‌شدۀ مورخ [تاریخ پایان سال مالی/ میان دوره‌ای 6 ماهه] به شرح زیر است.

                                                                                                                                           مبالغ به میلیون ریال

شرح

مبلغ

بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای

به استثنای تسهیلات و مالیات

حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت

سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی

پیش‌دریافت‌ها

سود سهام پرداختنی

ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

تسهیلات

کوتاه‌مدت

بلندمدت

حصۀ جاری تسهیلات مالی بلندمدت

جریمه‌ها

تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)

مالیات

تسویه‌شده تا سال ...

مالیات تشخیصی تا تاریخ [تاریخ تهیۀ بیانیۀ ثبت]

قطعی شده

در مرحلۀ حل اختلاف

کسری ذخایر بنا به نظر حسابرس

تذکر: ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک ارائه شود.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

ناشر می‌بایست در این بخش اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره در خصوص بدهی اشخاص ثالث را به تفکیک موضوع تضمین و مبلغ آن ارائه نماید. همچنین در این بخش اطلاعات مربوط به بدهی‌های احتمالی ناشر (موضوع استاندارد حسابداری شمارۀ 4) ارائه گردد.

مطالبات و ذخایر

ناشر می‌بایست در این بخش اطلاعات مربوط به مطالبات خود را که براساس وضعیت سنی آنها تفکیک گردیده‌اند ارائه نماید. همچنین ناشر می‌بایست ذخایر در نظر گرفته شده برای مطالبات را در این بخش افشاء نماید. چنانچه بنا به اظهارنظر حسابرس ناشر، در خصوص آخرین صورت‌های مالی، می‌بایست ذخایری برای مطالبات در نظر گرفته شود، ارائۀ اظهارنظر حسابرس در این بخش ضروری است.


تشریح طرح انتشار اوراق مشارکت

هدف از انتشار اوراق مشارکت

هدف شرکت [نام ناشر] سهامی عام، از انتشار اوراق مشارکت موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می‌باشد.

ناشر می‌بایست هدف/ اهداف اصلی از انتشار اوراق مشارکت موضوع این بیانیه را به صورت کامل در این بخش تشریح نماید.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شدۀ فوق مبلغ [مبلغ] ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ناشر می‌بایست کل سرمایه­گذاری مورد نظر خود را در چارچوب موضوع طرح و همچنین نحوة تأمین منابع مالی آن را  در جدول زیر ارائه نماید. ناشر همچنین می‌بایست در این جدول زمان‌بندی منابع و مصارف را  نیز ارائه نماید.

 

شرح

آخرین برآورد

منابع

جمع منابع

مصارف

جمع مصارف

تذکر:

·     در صورتی که بخشی از تأمین مالی طرح از طریق  استقراض از بانک‌ها (ریالی و ارزی)، افزایش سرمایه و منابع داخلی انجام می‌شود، مستندات مربوطه ارائه شود.


مبلغ و مشخصات اوراق مشارکت در دست انتشار

با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت [نام ناشر] در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مشارکت به مبلغ [مبلغ] میلیون ریال با مشخصات زیر اقدام نماید.

1)      موضوع انتشار اوراق مشارکت: [عنوان طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت]

2)      مبلغ اوراق مشارکت قابل انتشار: [مبلغ] میلیون ریال

3)      تعداد اوراق قابل انتشار: [تعداد] ورقۀ مشارکت

4)      مبلغ اسمی اوراق: [مبلغ] ریال

چنانچه اوراق در قطعاتی با ارزش‌های متفاوت منتشر می‌گردند، ارزش هر قطعه و تعداد منتشرۀ هر یک قید گردد.

5)      نوع اوراق مشارکت: [با نام/ بی‌نام]

6)      ویژگی های اوراق مشارکت: [قابل تبدیل به سهام ناشر/ قابل تعویض با سهام/ بازخرید قبل از سر رسید]

7)      نرخ سود علی‌الحساب : [درصد] درصد

8)      سررسید اوراق: [تاریخ و مدت]

9)      دورة پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت : [دورۀ پرداخت سود] ماه

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح

جزییات طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد.

ناشر می‌بایست با توجه به هدف انتشار اوراق مشارکت، اطلاعات تکمیلی را به شرح زیر و مطابق با هر یک از بخش‌های پیوست در این قسمت ارائه نماید. مقتضی است در هر مورد توضیح مختصری درخصوص اقلام با اهمیت سرمایه‌گذاری نیز ارائه گردد.

·     چنانچه هدف از انتشار اوراق مشارکت اجرای طرح‌های تولیدی است، ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی بخش یک پیوست بیانیه را در این قسمت ارائه نمایند.

·     چنانچه هدف از انتشار اوراق مشارکت اجرای طرح‌های ساختمانی است، ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی بخش دو پیوست بیانیه را در این قسمت ارائه نمایند.

·     چنانچه هدف از انتشار اوراق مشارکت اجرای طرح‌های لیزینگ است، ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی بخش سه پیوست بیانیه را در این قسمت ارائه نمایند.

·     چنانچه هدف از انتشار اوراق مشارکت اجرای سایر طرح‌های خدماتی است ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی بخش چهار پیوست بیانیه را در این قسمت ارائه نمایند.


ارزیابی طرح انتشار اوراق مشارکت

پیش‌بینی صورت سود و زیان

پیش‌بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام طرح به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح

1*13

2*13

3*13

انجام
طرح

عدم انجام طرح

انجام
طرح

عدم انجام طرح

انجام
طرح

عدم انجام طرح

تذکر:

·         اقلام صورت سود و زیان می‌بایست مطابق فرمت نمونه صورت سود و زیان سازمان حسابرسی تهیه و تکمیل گردد.

·         صورت سود و زیان پیش‌بینی می‌بایست تا زمان بهره‌برداری از طرح  یا سررسید اوراق ، هر کدام طولانی‌تر می‌باشد، ارائه گردد.

مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان

ناشر می‌بایست در این قسمت مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان را ارائه نماید. مفروضات شامل مواردی از قبیل پیش‌بینی تعداد تولید، تعداد فروش، بهای تمام شدة تولید هر واحد محصول، قیمت فروش، درآمد حاصل از ارائۀ خدمات، بهای تمام شدۀ خدمات و سایر درآمدها و هزینه‌های مرتبط را ارائه نماید. همچنین زمان بهره‌برداری از طرح، ظرفیت تولید، نرخ تسعیر ارز و .... نیز می‌بایست ارائه شود.


پیش‌بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی و خروجی پیش‌بینی شدۀ شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:                  

               

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

سال 5*13

سال 6*13

ماندة نقد اول دوره

منابع:

جمع منابع

مصارف:

جمع مصارف

ماندة نقد پایان دوره

تذکر: پیش‌بینی جریانات نقدی ورودی و خروجی می‌بایست تا پایان طرح ارائه شود.               

پیش‌بینی خالص جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از انتشار اوراق مشارکت و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی و خروجی به شرح جدول زیر می‌باشد:                               

                                      

شرح

سرمایه‌گذاری اولیه

1*13

2*13

3*13

4*13

5*13

سود خالص با فرض انجام طرح

- سود خالص با فرض عدم انجام طرح

خالص تغییرات سود (زیان)

+ استهلاک

+ سایر هزینه‌های غیر نقدی

جریان نقد ورودی

- جریان نقدی خروجی

خالص جریان نقدی

ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر است:

معیار مالی استفاده شده

نتیجۀ ارزیابی

دورة برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص میلیون ریال

نرخ بازده داخلی درصد

نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)- درصد

تذکر: درصورتی که ناشر در نظر دارد چند طرح مستقل را اجرا نماید، می‌بایست اطلاعات مربوط به سود و زیان، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ارزیابی مالی را برای هرکدام از طرح‌ها به تفکیک و به‌صورت مجزا ارائه نماید.

 

ریسک‌ها

عوامل ریسک

سرمایه­گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت پیشنهادی شرکت [نام ناشر]، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه­گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

منظور از عوامل ریسک، عوامل با اهمیت تأثیرگذار در نوسانات سود طرح می­باشد. این عوامل باید به ترتیب منطقی بیان شوند. از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می­تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری نمایید. هر یک از عوامل ریسک باید تحت یک عنوان جداگانه توضیح داده شود. در توضیحات هریک از عناوین، بایستی نحوۀ تأثیرگذاری عامل ذکر شده بر طرح و یا سودآوری آن، به‌صورت کامل تشریح گردد. این بخش می­تواند شامل عوامل زیر باشند:

- عوامل مرتبط با کسب و کار و صنعت

-  وضعیت فعلی صنعت

- وضعیت رقابتی صنعت


ویژگی‌های اوراق مشارکت

قابلیت تبدیل به سهام

اوراق مشارکت موضوع این بیانیه در زمان سررسید با شرایط زیر قابل تبدیل به سهام شرکت [نام ناشر] می‌باشد.

در صورتی که ناشر امتیاز تبدیل اوراق مشارکت به سهام را برای اوراق در دست انتشار خود در نظر گرفته باشد، بایستی در این قسمت شرایط این تبدیل را براساس مقررات قانونی و مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که مجوز انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام را صادر نموده به صورت کامل و با ذکر تمامی جزییات تشریح نماید.

قابلیت تعویض با سهام

اوراق مشارکت موضوع این بیانیه در زمان سررسید با شرایط زیر قابل تعویض با سهام شرکت [نام شرکتی که ناشر قصد دارد سهام آن را با اوراق مشارکت معاوضه نماید] می‌باشد.

در صورتی که ناشر امتیاز تعویض اوراق مشارکت با سهام را برای اوراق در دست انتشار خود در نظر گرفته باشد، می‌بایست در این قسمت شرایط تعویض اوراق مشارکت با سهام معین شده را براساس مقررات قانونی و مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که مجوز انتشار اوراق بهادار قابل تعویض با سهام را صادر نموده به صورت کامل و با ذکر تمامی جزییات تشریح نماید.

قابلیت بازخرید قبل از سررسید

اوراق مشارکت موضوع این بیانیه قبل از سررسید از طریق عامل انتشار اوراق، [نام عامل]، با شرایط زیر قابل بازخرید می‌باشد.

در صورتی که ناشر امتیاز بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید را برای اوراق در دست انتشار خود در نظر گرفته باشد، می‌بایست در این قسمت شرایط بازخرید نزد عامل را براساس مقررات قانونی به صورت کامل و با ذکر تمامی جزییات تشریح نماید.


رعایت مقررات

مجوزهای انتشار اوراق مشارکت

به­منظور انتشار اوراق مشارکت، مجوزها و موافقت‌نامه‌های زیر از مراجع قانونی مربوطه اخذ گردیده­است.

در هریک از موارد، عنوان مجوز، مرجع صادرکننده، تاریخ و شمارۀ مجوز، محدودۀ زمانی مجوز و شرح مختصری در مورد نکات با اهمیت آن ذکر شود. ناشر موظف است کپی مستندات مربوطه را در هر مورد به پیوست بیانیۀ ثبت ارائه نماید.

ارکان انتشار اوراق مشارکت

امین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مشارکت، [نام امین] به عنوان امین مسئولیت حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از عملیات شرکت [نام ناشر] در طرح، نسبت به مصرف وجوه و عملکرد اجرایی ناشر نظارت می‌کند.     

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبة مجمع عمومی عادی [سالانه/ به طور فوق‌العاده]، مورخ [تاریخ برگزاری مجمع] اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبة مورخ [تاریخ جلسه هیئت مدیره] هیئت مدیره [نام مدیر عامل] به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام

سمت

نماینده

مدت مأموریت

توضیحات

شروع

خاتمه

تذکر: سمت موظف یا غیر موظف اعضای هیئت مدیره در جدول درج گردد.

قرارداد منعقده با امین

شرکت [نام امین]، طی قرارداد منعقده با شرکت [نام ناشر] به شمارۀ [شمارۀ قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، مسؤولیت‌های امین را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در قرارداد یادشده عبارتند از:

در صورتی که امین، نقش ضامن را نیز داشته باشد، در این قرارداد باید موارد مطرح در قرارداد ناشر با ضامن را نیز رعایت نماید.

 • نظارت بر تهیۀ گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح هر شش ماه یک بار،
 • نظارت بر مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و تهیۀ صورت‌های مالی طرح،
 • نظارت بر انطباق معاملات انجام‌شده با ضوابط و مقررات،
 • نظارت بر رعایت مفاد قرارداد بین ناشر و عامل، ناشر و حسابرس، ناشر و ضامن (در صورت وجود) و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر انتشار اوراق مشارکت،
 • تهیه و ارائۀ گزارشی درخصوص رعایت موارد فوق در هر دورۀ شش ماهه به سازمان بورس و اوراق بهادار،

یک نسخه از قرار داد فوق‌الذکر می‌بایست به پیوست ارائه گردد.

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مشارکت رهنی، شرکت [نام ضامن] به عنوان ضامن، مسوولیت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای مقرر را بر عهده دارد و بدین منظور وثائق لازم از شرکت [نام ناشر] را اخذ نموده است.

درصورتی که همزمان دو یا چند شخصیت حقوقی عهده‌دار وظایف ضامن می‌باشند، وظایف و تعهدات هر یک به تفکیک مشخص گردد.

سرمایۀ ضامن

آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ ضامن مبلغ [مبلغ] ریال می‌باشد که در تاریخ [تاریخ ثبت افزایش سرمایه] به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایۀ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

                                                                                                       مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایة قبلی

مبلغ افزایش

سرمایة جدید

درصد افزایش

محل افزایش سرمایه

خالص دارایی‌های ضامن

مبلغ خالص دارایی‌های ضامن [مبلغ خالص دارایی‌ها] میلیون ریال می‌باشد.

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می­باشد.

اطلاعات مورد درخواست در این بند می‌بایست در فالب یک جدول و به صورت مقایسه‌ای سه ساله ارائه گردد.

قرارداد منعقده با ضامن

[نام ضامن]، طی قرارداد منعقده با شرکت [نام ناشر] به شمارۀ [شمارۀ قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، مسؤولیت‌های ضمانت را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در قرارداد یادشده عبارتند از:

 • شرایط ضمانت بازپرداخت اصل و سود اوراق و مبالغ تضمین‌شده،
 • شرایط تضمین اجرای ویژگی‌های اوراق از قبیل تعویض،
 • چگونگی تأمین وجوه لازم برای بازخرید اوراق نزد عامل،
 • وجه التزام تأخیر در تأمین منابع،
 • مشخصات وثائق اخذ شده از ناشر به منظور ضمانت پرداخت اصل و سود متعلق به اوراق،
 • شرایط استفاده از وثایق فوق،

یک نسخه از قرار داد فوق‌الذکر می‌بایست به پیوست ارائه گردد.

عامل

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت [نام عامل] به عنوان عامل از طرف ناشر مسؤولیت عرضۀ اولیۀ اوراق مشارکت، پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای مقرر و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اوراق را بر عهده دارد.

قرارداد منعقده با عامل

براساس قرارداد شمارۀ [شمارۀ قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] با شرکت [نام ناشر]، [نام عامل] تعهد نموده است مسؤولیت عامل را در انتشار اوراق مشارکت عهده‌دار شود.  برخی نکات با اهمیت در قرارداد یادشده عبارتند از:

 • نحوۀ انتقال وجوه از عامل به ناشر،
 • نحوۀ پرداخت اصل و سود اوراق،
 • تشریح ویژگی‌ها و شرایط نگهداری حساب ناشر نزد عامل،
 • ضمانت اجرای واریز به موقع وجوه به حساب ناشر و وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت،

یک نسخه از قرار داد فوق الذکر می بایست به پیوست ارایه گردد.

حسابرس

بر اساس توافقات انجام شده، مؤسسۀ حسابرسی [نام حسابرس] مسؤولیت حسابرسی اطلاعات مالی طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت را بر عهده دارد.


نحوۀ انتشار، پرداخت سود و اصل مبلغ اوراق مشارکت

نحوۀ خرید اوراق مشارکت

علاقه‌مندان به خرید اوراق مشارکت موضوع این بیانیه، می‌بایست مبلغ مورد نیاز جهت خرید اوراق را به شماره حساب [شماره حساب بانکی]، به نام شرکت [نام ناشر]، نزد بانک [نام بانک] شعبۀ [نام شعبه/کد شعبه] واریز نمایند.

مبادلات ثانویۀ اوراق مشارکت

در این بخش امکان مبادلات دست دوم اوراق مشارکت و نحوۀ انجام آن با توجه به امکان پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس تشریح گردد.  

زمان‌بندی و نحوۀ پرداخت سود علی‌الحساب و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت

با توجه به دوره‌های زمانی پرداخت سود و زمان سررسید اوراق، ناشر بایستی مواعد پرداخت و نحوۀ انجام آن را در این بخش تشریح نماید.

محاسبۀ سود قطعی اوراق و نحوۀ تسویۀ آن

با توجه به زمان سررسید اوراق، ناشر بایستی شیوۀ محاسبۀ سود قطعی اوراق و نحوۀ تسویۀ آن را با جزییات کامل در این بخش تشریح نماید.


سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و خالص وجوه ناشی از عرضۀ این اوراق به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح

مبلغ

منابع حاصل از عرضۀ اوراق مشارکت

هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مشارکت (توسط حسابرس، مشاور عرضه، کارشناس رسمی دادگستری، ...)

هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات

آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)

هزینة برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده

هزینة آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی

هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)

خالص وجوه ناشی از انتشار

مشخصات مشاور/ مشاوران 

شرکت [نام ناشر]، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار اوراق مشارکت خود از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده­است.

نام مشاور

شخصیت حقوقی

موضوع مشاوره

اقامتگاه

شمارۀ تماس و دورنگار

حدود مسئولیت مشاور/ مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:

ناشر در این بخش می‌بایست حدود مسئولیت‌های هر یک از مشاوران را بر اساس قرارداد فی‌مابین ارائه نماید.


نحوۀ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه­گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن [شمارۀ تلفن] تماس حاصل فرمایند.

ناشر می‌بایست به منظور پاسخ­گویی به سؤالات احتمالی سرمایه­گذاران و ارائه راهنمایی و توضیحات لازم، نام، نشانی ، شماره تماس مرجع رسمی شرکت و آدرس سایت شرکت را ذکر نماید.


پیوست‌ها

بخش اول: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های تولیدی

ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی را مطابق با پیوست این قسمت ارائه نماید. مقتضی است در هر مورد توضیح مختصری درخصوص اقلام با اهمیت نیز ارائه گردد.

بخش دوم: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های ساختمانی

ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی را مطابق با پیوست این قسمت ارائه نماید. مقتضی است در هر مورد توضیح مختصری درخصوص اقلام با اهمیت نیز ارائه شود.

بخش سوم: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های لیزینگ

ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی را مطابق با پیوست  این قسمت ارائه نماید. مقتضی است در هر مورد توضیح مختصری درخصوص اقلام با اهمیت نیز ارائه گردد.

بخش چهارم: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای سایر طرح‌های خدماتی

ناشر می‌بایست اطلاعات تکمیلی را مطابق با پیوست  این قسمت ارائه نماید. مقتضی است در هر مورد توضیح مختصری درخصوص اقلام با اهمیت نیز ارائه گردد.


بخش اول: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های تولیدی

جزییات طرح [نام طرح]

برآورد جزییات سرمایه‌گذاری طرح

برآورد جزییات سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح به شرح جدول زیر می‌باشد.

فعالیت

شرح

مبلغ

توضیحات/ ملاحظات

طراحی و مهندسی

جمع

تدارکات تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی

جمع

عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی

جمع

تدارکات تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی

جمع

دمونتاژ ماشین‌آلات و آماده‌سازی

جمع

نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

جمع

متفرقه و پیش‌بینی نشده

جمع کل

ریالی

ارزی

تذکر: کلیة برآوردهای انجام گرفته با جزییات آن بایستی در جدول فوق ارائه گردد.


سرمایه در گردش مورد نیاز

جزییات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

                                                                                                                                        مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح

مبلغ

جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

نحوة محاسبة سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبة آن به شرح زیر می‌باشد:

ناشر می‌بایست در این قسمت نحوة محاسبات سرمایة در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به‌همراه مفروضات مبنای محاسبة خود را ارائه ‌نماید.


تأمین مالی و اجرای طرح

منابع برنامه­ریزی شده به­منظور تأمین مالی و مصارف طرح

شرکت [نام ناشر] در نظر دارد تا مخارج سرمایه­ای و سرمایه در گردش برنامه­ریزی شده را از محل منابع زیر با جدول زمانی ارائه شده تأمین مالی نموده و مطابق برنامۀ زمانی مصرف نماید.

                                                                                                                        مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

جمع منابع

جمع مصارف

تذکر:

 • درصورت استفاده از منابع بانکی، صندوق ذخیره ارزی و فاینانس خارجی جهت اجرای طرح، برنامۀ زمانی دریافت مبالغ پیش‌بینی شده، به همراه نرخ سود، زمان شروع و مدت زمان بازپرداخت آن ارائه شود.
 • در صورتی که طرح در مرحله اجرا باشد مبلغ اخذ شده تاکنون، مبلغ در جریان اخذ و وضعیت و برنامۀ زمانی باقیمانده مبلغ پیش‌بینی شده آن ارائه شود.
 • در صورتی که شرکت اقدام به اخذ وام از بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری نموده، مدارک مربوط به آن ارائه گردد.
 • در برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح، به زمان دسترسی به منابع مالی با توجه به فرآیند اخذ مجوز و تکمیل فرآیند انتشار اوراق مشارکت توجه شود.

برنامة زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت [نام ناشر]، در نظر دارد مطابق برنامة زمان‌بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

                                                                                                                      

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

درصد پیشرفت

­­­

تذکر: در تکمیل جدول فوق میزان پیشرفت فیزیکی در هر سال بر حسب درصد نسبت به کل پروژه قید گردد.

زمان، ظرفیت و نحوة بهره‌برداری

در این قسمت ناشر بایستی اطلاعات مربوط به زمان بهره‌برداری آزمایشی از طرح، زمان بهره‌برداری قطعی، ظرفیت مورد استفاده در سال‌های بعد، شرایط لازم جهت بهره‌برداری از طرح و .... را تشریح نماید.


بخش دوم: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های ساختمانی

طرح‌های در دست اجرا

طرح‌های در دست اجرا موضوع انتشار اوراق مشارکت به شرح جدول زیر می‌باشد.

 

مصارف برنامه­ریزی شده جهت اجرای پروژه

ردیف

نام پروژه

محل اجرای پروژه                

مساحت زیربنای‌مفید (مترمربع)

درصد
مالکیت

تعداد
واحد

تاریخ
شروع

 برآورد تاریخ
تکمیل

برآورد بهای تمام شده کل پروژه

برآورد مبلغ فروش کل پروژه

درصد پیشرفت تا تاریخ  [تاریخ تهیه بیانیه]

کل مخارج انجام شده از شروع پروژه تا پایان سال مالی قبل

مخارج انجام شده طی دوره
تا تاریخ [تاریخ تهیه بیانیه]

زمین

ساختمان

سایر

جمع


برنامة زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی پروژه‌ها

شرکت [نام ناشر]، در نظر دارد مطابق برنامة زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

                                                                                                                      مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

جمع منابع

جمع مصارف

­­­

تذکر: در تکمیل جدول فوق به نکات زیر توجه شود:

 • در صورت استفاده از منابع بانکی، صندوق ذخیره ارزی و فاینانس خارجی جهت اجرای طرح، برنامۀ زمانی دریافت مبالغ پیش‌بینی شده، به همراه نرخ سود، زمان شروع و مدت زمان بازپرداخت آن ارائه گردد.
 • در صورتی که طرح در مرحله اجرا باشد مبلغ اخذ شده تاکنون، مبالغ در جریان اخذ و وضعیت و برنامه زمانی باقیمانده مبلغ پیش‌بینی شده آن ارائه شود.
 • درصورتی که بازپرداخت وام‌ دریافتی شروع شده باشد، مبلغ پرداخت شده تا تاریخ تهیه این بیانیه مشخص گردد.
 • در صورتی که شرکت اقدام به اخذ وام از بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری نموده، مدارک مربوط به آن ارائه گردد.
 • در برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح، به زمان دسترسی به منابع مالی با توجه به فرآیند اخذ مجوز و انتشار اوراق مشارکت توجه شود.

برنامة زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت [نام ناشر] سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامة زمان‌بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

                                                                                                                      

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

درصد پیشرفت

­­­

تذکر: در تکمیل هر یک از جداول فوق میزان پیشرفت فیزیکی در هر سال بر حسب درصد نسبت به کل پروژه قید گردد.


بخش سوم: انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های لیزینگ

وضعیت ساختار مالی آتی

پیش‌بینی ترازنامۀ شرکت برای سال مالی جاری و دو سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت به‌شرح زیر می‌باشد.

شرح

1*13

2*13

3*13

انجام طرح

عدم انجام طرح

انجام طرح

عدم انجام طرح

انجام طرح

عدم انجام طرح

دارایی­های جاری:

موجودی نقد

سرمایه­گذاری­های کوتاه مدت

حساب­ها و اسناد دریافتنی تجاری

مطالبات از شرکت­های گروه

سایر حساب­ها و اسناد دریافتنی

سفارشات و پیش­پرداخت­ها

جمع دارایی­های جاری

دارایی­های غیرجاری:

دارایی های ثابت مشهود

سفارشات و پیش­پرداخت­های سرمایه­ای

سرمایه­گذاری­های بلندمدت

سایر دارایی­ها

جمع دارایی­های غیرجاری

جمع دارایی­ها

بدهی­های جاری:

حساب­ها و اسناد پرداختنی تجاری

بدهی به شرکت­های گروه

سایر حساب­ها و اسناد پرداختنی

پیش دریافت­ها

ذخیرۀ مالیات

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

تسهیلات مالی دریافتی

جمع بدهی­های جاری

بدهی­های غیر جاری:

تسهیلات مالی بلندمدت

اسناد پرداختنی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی­های غیرجاری

جمع بدهی­ها

حقوق­صاحبان­سهام:

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوختۀ توسعه و تکمیل

سود انباشته

جمع حقوق­صاحبان­سهام

جمع بدهی­ها و حقوق­صاحبان­سهام


تسهیلات پرداختی و سود اقساط

تسهیلات پرداختی و سود اقساط طی سال مالی گذشته به‌شرح زیر می‌باشد.

منابع تأمین مالی تسهیلات پرداختی

تعداد تسهیلات

مبلغ هر وام

دوران اقساط

نرخ تسهیلات

سود اقساط دریافت شده

سود اقساط آتی (مورد انتظار)

جمع


پیش‌بینی تسهیلات پرداختی و سود اقساط

پیش‌بینی جزییات تسهیلات پرداختی و سود آن برای سال مالی جاری و دو سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت به‌شرح زیر می‌باشد.

محل تامین مالی تسهیلات پرداختی

تعداد تسهیلات

مبلغ هر وام

دوران اقساط

نرخ تسهیلات

سود اقساط آتی (مورد انتظار)

1*13

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

2*13

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

3*13

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

جمع


درآمد حاصل از ارائه خدمات

پیش‌بینی درآمد حاصل از قراردادهای اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و سایر درآمدها برای سال مالی جاری و دوسال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح

3*13

2*13

1*13

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

با فرض انجام طرح

با فرض عدم انجام طرح

جمع


بخش چهارم: انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای سایر طرح‌های خدماتی

طرح‌های در دست اجرا

جزییات طرح‌های در دست اجرا به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

طرح

تاریخ

انعقاد قرارداد

طرف قرارداد

تاریخ

شروع طرح

مدت قرارداد

مبلغ قرارداد

پیش‌بینی

هزینه‌های طرح

پیش‌بینی

درآمد خالص طرح

توضیحات


برنامة زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی پروژه‌ها

شرکت [نام ناشر]، در نظر دارد مطابق برنامة زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

                                                                                                                      مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

جمع منابع

جمع مصارف

­­­

تذکر: در تکمیل جدول فوق به نکات زیر توجه شود:

 • در صورت استفاده از منابع بانکی، صندوق ذخیره ارزی و فاینانس خارجی جهت اجرای طرح، برنامۀ زمانی دریافت مبالغ پیش‌بینی شده، به همراه نرخ سود، زمان شروع و مدت زمان بازپرداخت آن ارائه گردد.
 • در صورتی که طرح در مرحله اجرا باشد مبلغ اخذ شده تاکنون، مبالغ در جریان اخذ و وضعیت و برنامه زمانی باقیمانده مبلغ پیش‌بینی شده آن ارائه شود.
 • درصورتی که بازپرداخت وام‌ دریافتی شروع شده باشد، مبلغ پرداخت شده تا تاریخ تهیه این بیانیه مشخص گردد.
 • در صورتی که شرکت اقدام به اخذ وام از بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری نموده، مدارک مربوط به آن ارائه گردد.
 • در برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح، به زمان دسترسی به منابع مالی با توجه به فرآیند اخذ مجوز و انتشار اوراق مشارکت توجه شود.

برنامة زمان‌بندی اجرای طرح

شرکت [نام ناشر]، در نظر دارد مطابق برنامة زمان‌بندی زیر نسبت اجرای طرح اقدام نماید.

                                                                                                                     

شرح

سال 1*13

سال 2*13

سال 3*13

سال 4*13

جمع

درصد پیشرفت

­­­

تذکر: در تکمیل جدول فوق میزان پیشرفت طرح در هر سال بر حسب درصد نسبت به کل پروژه قید گردد.


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(0 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد